Back

Folder: 701/9/13

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderKomunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: orędzia, oświadczenia i odezwy Rządu RP, przemówienia Prezydenta RP, premiera i ministrów
Folder description 1968 1986 ; akta luźne; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 269 to 271

Item description

Title Oświadczenie w sprawie wizyty papieża w Polsce. Nowy Rząd R.P. na Obczyźnie. 
AuthorPolska Agencja Telegraficzna (PAT) 45, Eaton Place, London S.W.1X. 8BX. Nr 3/79 
Topic rząd na obczyźnie 
Type Telegram 
Abstract PAT podaje do wiadomości: Oświadczenie prezydenta i Rządu R.P. przed historyczną wizytą Jana Pawła II w Polsce; Skład nowego Rządu R.P. na Obczyźnie; Przemówienie prezydenta R.P. Edwarda Raczyńskiego; Przemówienie prezesa Rady Ministrów Kazimierza Sabbata; Przemówienie przewodniczącego Rady Narodowej R.P. Zygmunta Szadkowskiego. 
Persons Brzeszczyński, Stefan; Dziedzic, Bolesław; Jan Paweł II; Raczyński, Edward; Sabbat, Kazimierz; Scholtz, Zbigniew; Skowroński-Sas, Mieczysław; Szadkowski, Zygmunt; Wendorff, Bohdan; Zaleski, Jerzy;  
Places Londyn;  
Dates 1979-04-08; 1979-05-08; 1979-07-05 
Languages pl 
Date of the item 1979-07-05 

Scans of documents

269
270
271

Click to enlarge