Back

Folder: 701/9/13

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderKomunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: orędzia, oświadczenia i odezwy Rządu RP, przemówienia Prezydenta RP, premiera i ministrów
Folder description 1968 1986 ; akta luźne; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 175 to 177

Item description

Title Piąte posiedzenie Rady Narodowej R.P. 
AuthorPolska Agencja Telegraficzna (PAT) 45, Eaton Place, London S.W.1X. 8BX. Nr 4/75 
Topic posiedzenie Rady Narodowej 
Type Dokument 
Abstract PAT podaje do wiadomości następujące komunikaty: 1. Piąte posiedzenie Rady Narodowej R.P. 2. Uchwała Rady Narodowej R.P. z dnia 18 stycznia 1975 r. w sprawie wzmożenia ofiarności na Skarb Narodowy. 3. Posiedzenie Rady Narodowej w dniu 8 lutego 1975 r. w trzydziestą rocznicę układu jałtańskiego. 
Persons Affeltowicz, Teresa; Alf-Tarczyński, Tadeusz; Arciszewski, Tomasz; Brzeszczyński, Stefan; Ciołkosz, Adam; Czerwiński, Witold; Glabisz, Kazimierz; Grudziński, Antoni; Hełczyński, Bronisław; Hryniewski, Jerzy; Karalus, Sylwester; Kazimierski, Jan; Kopański, Stanisław; Leśniakowa, Maria; Muchniewski, Zygmunt; Ostrowski, Stanisław; Płońska, Antonina; Pragier, Adam; Rudnicki, Klemens; Sabbat, Kazimierz; Soboniewski, Stefan; Urbański, Alfred; Wilk, Franciszek; Zaleski, Jerzy; Żmigrodzki, Józef;  
Places Londyn;  
Dates 1975-01-18; 1975-02-20 
Languages pl 
Date of the item 1975-02-20 

Scans of documents

175
176
177

Click to enlarge