Back

Folder: 701/9/14

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych: Zarządzenia w sprawie organizacji Centrali MSW i obsady personalnej centrali MSW. Spis umów międzynarodowych zawartych przez Polskę od 1939-1945
Folder description 1943 1948 ; akta luźne; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 8 to 13

Item description

Title Zarządzenie w Sprawie Obsady Personalnej Centrali M.S.Z. 
AuthorZielińska, Jadwiga; Ministerstwo Spraw Zagraniczych 
Type Zbiór 
Abstract Lista nazwisk i przydziałów w Centrali M.S.Z. 
Persons Frankowski, Feliks;  
Places Londyn;  
Dates 1944-11-15 
Languages pl 
Date of the item 1944-11-15 

Scans of documents

8
9
10
11
12
13

Click to enlarge