Back

Folder: 701/9/14

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych: Zarządzenia w sprawie organizacji Centrali MSW i obsady personalnej centrali MSW. Spis umów międzynarodowych zawartych przez Polskę od 1939-1945
Folder description 1943 1948 ; akta luźne; maszynopis, druk; en_US
prevoius list of documents next

Item: pages from 46 to 56

Item description

Title In the statement which I am submitting below........ 
AuthorLipski, Józef;  
Type Dokument 
Dates 1934-01-26; 1935-05-21; 1936-05-07; 1937-01-30; 1938-10-27; 1948-09-23 
Languages en_US 
Date of the item 1948-09-23 

Scans of documents

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Click to enlarge