Back

Folder: 701/9/16

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Zbiór dokumentów dyplomatycznych dot. m.in. drugiej podróży premiera Stanisława Mikołajczyka do Moskwy
Folder description 1944 1944 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 173 to 180

Item description

Title Pismo Rządu RP do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Topic Rozstrzygane kwestie granic Polski. 
Type Dokument 
Abstract Omawiane sprawy terytorialne, niepodległościowe Polski przez inne mocarstwa. 
Places Austria; Czechoslovakia; Germany; Great Britain; Litwa; London; Moscow; Poland; Russia; Ukraina; United States of America;  
Dates 1917; 1918; 1921; 1924; 1939; 1939-09-28; 1939-10-04; 1940; 1941; 1944-01; 1944-05-08; 1944-07-21; 1944-07-26; 1944-08-18; 1944-08-19; 1944-09-11; 1944-10-07 
Languages en 
Date of the item 1944-10-07 

Scans of documents

173
174
175
176
177
178
179
180

Click to enlarge