Back

Folder: 701/9/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce
Folder description 1943 1943 ; akta luźne; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 31 to 31

Item description

Title Zainwestowane kapitały zakładowe w polskim przemyśle chemicznym. 
AuthorWandycz, Damian Stanisław;  
Topic przemysł chemiczny 
Type Zbiór 
Abstract Odręczna notatka zawierająca dane dotyczące zainwestowanych kapitałów w polskim przemyśle chemicznym. Ogółem 298 mln. zł. Uwzględniono kapitał państwowy polski oraz kapitał zagraniczny, w tym: belgijski,szwajcarski, francuski, niemiecki, angielski, austriacki. 
Places Londyn;  
Dates 1943 
Languages pl 

Scans of documents

31

Click to enlarge