Back

Folder: 701/9/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce
Folder description 1943 1943 ; akta luźne; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 32 to 32

Item description

Title Zainwestowane kapitały (zakładowe) w polskim hutnictwie żelaza. 
AuthorWandycz, Damian Stanisław;  
Topic hutnictwo żelaza 
Type Zbiór 
Abstract Zainwestowane kapitały (zakładowe) w polskim hutnictwie żelaza (w towarzystwach o różnej produkcji kapitał rozdzielono na podstawie szacunku). Uwzględniono kapitały: państwowe polskie, prywatne polskie, zagraniczne, w tym: amerykański, niemiecki, belgijski, francuski, czeski. 
Places Londyn;  
Dates 1943 
Languages pl 

Scans of documents

32

Click to enlarge