Back

Folder: 701/9/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce
Folder description 1943 1943 ; akta luźne; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 33 to 35

Item description

Title Przemysł metalowy - przetworczy. 
AuthorWandycz, Damian Stanisław;  
Topic przemysł metalowy 
Type Zbiór 
Abstract Przemysł metalowy - przetwórczy. Udział kapitału państwowego i obcego obliczony na podstawie wysokości kapitałów zakładowych. Uwzględniono kapitał panstwowy polski, kapitał obcy, w tym: niemiecki, austriacki, francuski, angielski. 
Places Londyn;  
Dates 1943 
Languages pl 

Scans of documents

33
34
35

Click to enlarge