Back

Folder: 701/9/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce
Folder description 1943 1943 ; akta luźne; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 36 to 37

Item description

Title Zainwestowane kapitały (zakładowe) w polskim przemyśle włókienniczym. 
AuthorWandycz, Damian Stanisław;  
Topic przemysł włókienniczy 
Type Zbiór 
Abstract Notatka odręczna. Zainwestowane kapitały zakładowe w polskim przemyśle włókienniczym. Ogółem 474mil. zł. Uwzględniono kapitał państwowy polski, kapitał prywatny polski oraz kapitały zagraniczne, w tym: francuski, włoski, belgijski, austriacki, niemiecki, angielski, szwajcarski. 
Places Londyn;  
Dates 1943 
Languages pl 

Scans of documents

36
37

Click to enlarge