Back

Folder: 701/9/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce
Folder description 1943 1943 ; akta luźne; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 42 to 42

Item description

Title Ustawa przemysłowa - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 7 czerwca 1927 roku. Notatki. 
Topic ustawa 
Type Nota 
Description Odręczna notatka zawierająca wyjątki z Ustawy przemysłowej - rozporzadzenia prezydenta RP z dnia 7 czerwca 1934 roku. 
Persons Wandycz, Damian Stanisław;  
Places Londyn;  
Dates 1943 
Languages pl 

Scans of documents

42

Click to enlarge