Back

Folder: 701/9/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce
Folder description 1943 1943 ; akta luźne; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 96 to 97

Item description

Title Elektryfikacja 
AuthorWandycz, Damian Stanisław;  
Topic elektryfikacja 
Type Zbiór 
Abstract Zestawienie danych dotyczące elektryfikacji Polski uwzględniające wysokość produkcji w 1938 roku oraz na dzień sporzadzania dokumentu. 
Persons Wandycz, Damian Stanisław;  
Places Londyn;  
Dates 1943 
Languages pl 

Scans of documents

96
97

Click to enlarge