Back

Folder: 701/9/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce
Folder description 1943 1943 ; akta luźne; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 98 to 99

Item description

Title List Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi. 26/6/1943r. 
Topic zakres pracy 
Type List 
Abstract List Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi po zapoznaniu się z załącznikiem nr 1 do rozkazu L.Dz. 2191/Tjn.Mo.Org./43 obejmującym "Zakres pracy Wydziału Studiów Ekonomiczno - Administracyjnych". W lewym górnym rogu notatka odręczna podpisana inicjałami J.K. (prawdopodobnie przez Sekretarza Generalnego J. Kożuchowskiego): "p. dyr. Cybulski ....(nieczytelne). 
Places Londyn;  
Dates 1943-06-26 
Languages pl 
Date of the item 1943-06-26 

Scans of documents

98
99

Click to enlarge