Back

Folder: 701/9/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce
Folder description 1943 1943 ; akta luźne; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 100 to 101

Item description

Title Zakres pracy Wydziału Studiów Ekonomiczno - Administracyjnych 
Topic zakres pracy 
Type Dokument 
Abstract Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Żeglugi. Zakres pracy Wydziału Studiów Ekonomiczno - Administracyjnych uwzględniający zadania szefa wydziału, Referatu Przewidywań Ekonomicznych, Referatu Ekonomiki, Referatu Ekonomiczno - Finansowego oraz Referatu Badan. Bez podpisu. 
Places Londyn;  
Dates 1943-06-09 
Languages pl 
Date of the item 1943-06-09 

Scans of documents

100
101

Click to enlarge