Back

Folder: 701/9/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce
Folder description 1943 1943 ; akta luźne; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 105 to 119

Item description

Title Zagadnienia przemian gospodarczych i społecznych w Polsce powojennej. 
AuthorZagrodzki, Włodzimierz 
Topic przemiany gospodarcze 
Type Dokument 
Abstract Praca pt. "Zagadnienie przemian gospodarczych i społecznych" o charakterze programowym, której celem jest ustalenie podstaw doktrynalnych pod przyszłą strukturę gospodarczą i społeczną Polski. 
Places Londyn;  
Dates 1942-10-05 
Languages pl 
Date of the item 1942-10-05 

Scans of documents

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Click to enlarge