Back

Folder: 701/9/19

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 21 to 29

Item description

Title Brytyjsko - polskie porozumienie węglowe. 
Alternative title The British - Polish Coal Agreement 
AuthorESPE 
Topic porozumienie 
Type Dokument 
Description Dokument napisany w języku angielskim, zatytułowany: "Brytyjsko - Polskie Porozumienie Węglowe". Wydane przez Association Of Polish Engineers in Great Britain (Stowarzyszenie Polskich Inżynierów w Wielkiej Brytanii). 
Places Londyn;  
Dates 1944; 1945 
Languages en 

Scans of documents

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Click to enlarge