Back

Folder: 701/9/19

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 55 to 64

Item description

Title A Discussion of Factors Requiring Consideration in Comparing Coal Cleaning Processes. 
AuthorBitwa, A. 
Type Dokument 
Description Czynniki, które bierze się pod uwagę w różnych procesach oczyszczania węgla. 
Places Londyn;  
Dates 1944; 1945 
Languages en 

Scans of documents

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Click to enlarge