Back

Folder: 701/9/19

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 72 to 125

Item description

Title Wytyczne uruchomienia Gospodarstwa leśnego w okresie pierwszych 6 miesięcy. 
Topic gospodarstwo leśne 
Type Guidelines 
Description Zasady ogólne rozwoju gospodarstwa leśnego, na których będzie się opierała odbudowa i zabezpieczenie lasów przed dalszym zniszczeniem po wojnie. 
Places Londyn;  
Dates 1944; 1945 
Languages pl 

Scans of documents

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Click to enlarge