Back

Folder: 701/9/19

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 135 to 136

Item description

Title Do pana Ministra Przemysłu, Handlu i Żeglugi w Londynie 
AuthorWellisz, Leopold;  
Topic amerykańska polityka naftowa 
Type List 
Description L. Wellisz przesyła do Ministra Przemysłu, Handlu i Żeglugi w Londynie wycinek z "New York Times" z 21 stycznia 1944 r. zawierający artukuł J.H. Carmical pt. "20 Year oil plan" naświetlający tendencje amerykańskiej polityki naftowej. 
Places Nowy Jork;  
Dates 1944-01-24 
Languages pl 
Date of the item 1944-01-24 

Scans of documents

135
136

Click to enlarge