Back

Folder: 701/9/19

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 137 to 138

Item description

Title Do Ministra Spraw Zagranicznych w Londynie 
AuthorStrakacz, Sylwin;  
Topic Vacuum Oil Co., S.A. Czechowice 
Type List 
Description Konsul Generalny R.P. Sylwin Strakacz informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Londynie o przesłaniu odpisu pisma p. M.W. Bowen'a z dnia 8 sierpnia, 1944 roku do tutejszego urzędu oraz protokołu z Ogólnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Vacuum oil Co., S.A., Czechowice. 
Places Nowy Jork;  
Dates 1944-01-11 
Languages pl 
Date of the item 1944-01-11 

Scans of documents

137
138

Click to enlarge