Back

Folder: 701/9/19

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 155 to 155

Item description

Title Wytyczne uruchomienia gospodarstwa leśnego w okresie pierwszych 6 miesięcy. Treść 
AuthorBuchta, F. 
Topic gospodarstwo leśne 
Type Guidelines 
Description Strona tytułowa do pracy F. Buchty. Spis treści zawiera: 1. Zasady ogólne, 2. Reforma rolna a lasy, 3. Gospodarka leśna, 4. Gospodarka drzewma, 5. Lasy a odbudowa kraju, 6. Polityka cen, 7. Organizacja administracji leśnej i handlu leśnego, 8. Środki finansowe, 9. Uwagi końcowe. 
Places Londyn;  
Dates 1944-04 
Languages pl 

Scans of documents

155

Click to enlarge