Back

Folder: 701/9/19

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 158 to 158

Item description

Title Pan Dyr. D. Wandycz, Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Żeglugi 
AuthorZamoyski, Tadeusz;  
Topic podanie 
Type List 
Description List kierownika Działu Ekonomiczno - Skarbowego przy Ministerstwie Skarbu do dyrektora Damiana Wandycza z prośbą o przybycie na posiedzenie Komisji do Badania Inicjatyw Produkcyjnych, która odbędzie się 6 października 1944r. w lokalu Ministerstwa Skarbu na 27 Albemarle Street. Porządek dzienny posiedzenia obejmuje rozpatrzenie podań o pożyczki dla osób prywatnych oraz firmy "Baltic Coasting Limited". 
Places Londyn;  
Dates 1944-10-03 
Languages pl 
Date of the item 1944-10-03 

Scans of documents

158

Click to enlarge