Back

Folder: 701/9/19

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 164 to 164

Item description

Title W. Pan Dyr. J. Cybulski 
AuthorŁychowski, Tadeusz 
Topic zagadnienia przemysłowe 
Type List 
Description Dr T. Łychowski zwraca się w imieniu International Joint Committee w Oxfordzie do dyr. J. Cybulskiego z Działu Przemysłowego Min. Przem., Handlu i Żegl. o dostarczenie danych źródłowych dotyczących spraw gospodarczych Polski. 
Places Londyn;  
Dates 1943-03-30 
Languages pl 
Date of the item 1943-03-30 

Scans of documents

164

Click to enlarge