Back

Folder: 701/9/19

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 174 to 174

Item description

Title Roczne zapotrzebowanie dla Polskiego Przedsiębiorstwa Naftowego 
Alternative title Total yearly requirement for Polish Oil Industry 
Topic ropa naftowa 
Type Zbiór 
Description Zestaw danych zawierający zapotrzebowanie na ropę naftową w pierwszym roku po II wojnie światowej. 
Places Londyn;  
Dates 1944; 1945 
Languages en 

Scans of documents

174

Click to enlarge