Back

Folder: 701/9/19

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 179 to 180

Item description

Title Propozycja miedzynarodowej dystrybucji węgla po II wojnie światowej. 
Alternative title Proposition of international coal distribution after the Second World War 
Topic węgiel 
Type Guidelines 
Description Propozycja dystrybucji węgla w pierszych 18 -tu miesiącach po II wojnie światowej. 
Dates 1944; 1945 
Languages en 

Scans of documents

179
180

Click to enlarge