Back

Folder: 701/9/20

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 1 to 33

Item description

Title Odbudowa kraju po II wojnie światowej. Podstawy faktyczne i założenia. 
Topic odbudowa kraju 
Type Dokument 
Description Dokument, jak głosi odręczna notatka w nagłówku, "nadesłany z Polski do Londynu w czasie wojny", w którym znajdują się między innymi rozdziały: 1.Stan gospodarstwa polskiego, 2.Podstawowe cechy okresu pookupacyjnego, 3. Kierunek polityki gospodarczej. 
Places Londyn;  
Dates 1944; 1945 
Languages pl 

Scans of documents

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
29-1
30
31
32
33

Click to enlarge