Back

Folder: 701/9/20

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 35 to 42

Item description

Title Zapotrzebowanie na surowce i maszyny dla przemysłu włókienniczego. 
Alternative title Entire textile requirement. 
Topic przemysł włókienniczy 
Type Dokument 
Description Zapotrzebowanie na surowce, materiały i maszyny dla przemysłu włókieniczego w Polsce powojennej na podstawie danych z 1937 i 1938 roku. 
Places Polska;  
Dates 1943-06 
Languages en 

Scans of documents

35
36
37
38
39
40
41
42

Click to enlarge