Back

Folder: 701/9/20

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 50 to 51

Item description

Title Przemysł metalowo - przetwórczy. Zestawienie planu 5 letniego. 
Topic plan 5-letni 
Type Zbiór 
Description Zestawienie planu 5-letniego w zakresie przemysłu metalowo - przetwórczego uwzględniający modernizację i inwestycje. 
Places Londyn;  
Dates 1944; 1945 
Languages pl 

Scans of documents

50
51

Click to enlarge