Back

Folder: 701/9/20

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 56 to 56

Item description

Title Przemysł włókienniczy 
Topic przemysł 
Type Zbiór 
Description Odręczna notatka zawierająca zestawienie danych w zakresie modernizacji przemysłu włókienniczego i mineralnego. 
Places Londyn;  
Dates 1944; 1945 
Languages pl 

Scans of documents

56

Click to enlarge