Back

Folder: 701/9/20

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 59 to 59

Item description

Title Wydatki w tysiącach złotych 
Topic wydatki 
Type Zbiór 
Description Zestawienie pisane odręcznie zawierające umieszczone w tabeli kwoty przeznaczone na komunikację, roboty publiczne, przemysł i górnictwo na ogólna sumę 25,399,000 złotych. 
Places Londyn;  
Dates 1944; 1945 
Languages pl 

Scans of documents

59

Click to enlarge