Back

Folder: 701/9/20

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 69 to 71

Item description

Title Wyciąg z referatu o fachowcach dla planu 5-letniego. 
Topic plan 5-letni 
Type Zbiór 
Description Ogólne zapotrzebowanie na pracowników wynikające z zestawienia potrzeb poszczególnych działów planu 5-letniego. 
Places Londyn;  
Dates 1944; 1945 
Languages pl 

Scans of documents

69
70
71

Click to enlarge