Back

Folder: 701/9/20

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 72 to 72

Item description

Title Rozbudowa i modernizacja przemysłu. 
Topic rozbudowa 
Type Dokument 
Description Schemat odręczny przedstawiający odbudowę, rozbudowę, modernizację przemysłu po II wojnie światowej. 
Places Londyn;  
Dates 1944; 1945 
Languages pl 

Scans of documents

72

Click to enlarge