Back

Folder: 701/9/20

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 78 to 78

Item description

Title Continentale A.G. (Berlin) 
Topic continentale A.G. 
Type Dokument 
Description Schemat przedstawiający gazociągi, kopalnie i rafinerie. 
Places Londyn;  
Dates 1944; 1945 
Languages pl 

Scans of documents

78

Click to enlarge