Back

Folder: 701/9/20

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 86 to 87

Item description

Title Przemysł naftowy 
Description Preliminarz sprzętu i urządzeń, które mają by importowane w okresie 5-cioletnim po wojnie. 
Dates 1944-02-01 
Languages pl 
Date of the item 1944-02-01 

Scans of documents

86
87

Click to enlarge