Back

Folder: 701/9/20

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 129 to 140

Item description

Title Wyposażenie transportu kolejowego. 
Alternative title Railroad Transportation Equipment. 
Topic transport kolejowy 
Type Zbiór 
Abstract Stan polskiego transportu kolejowego po zakończeniu II wojny światowej uwzględniający ilość lokomotyw, wagonów transportowych i osobowych oraz trolejbusów. 
Dates 1944; 1945 
Languages en 

Scans of documents

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Click to enlarge