Back

Folder: 701/9/20

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 141 to 150

Item description

Title Inwestycje w przemyśle naftowym w pierwszych pięciu latach po wojnie. 
AuthorKlimkiewicz, W. 
Topic przemysł naftowy 
Type Zbiór 
Abstract Zestawienie obejmujące charakterystykę przemysłu naftowego w Polsce przedwojennej oraz zapotrzebowanie kapitałów inwestycyjnych na wykonanie pełnego programu poszukiwawczego w pięcioleciu powojennym. 
Dates 1944; 1945 
Languages pl 

Scans of documents

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Click to enlarge