Back

Folder: 701/9/20

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 158 to 166

Item description

Title Zapotrzebowanie Polski na produkty ropy naftowej w okresie powojennym. 
Alternative title Poland's Requirements of Petroleum Products for the Post-War Period. 
AuthorWandycz, Damian Stanisław;  
Topic ropa naftowa 
Type Nota 
Abstract Notatka zawierająca dane na temat zapotrzebowań na produkty ropy naftowej w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. 
Places Waszyngton, D.C.;  
Dates 1945-02-19 
Languages en 
Date of the item 1945-02-19 

Scans of documents

158
159
160
161
162
163
164
165
166

Click to enlarge