Back

Folder: 701/9/20

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 223 to 229

Item description

Title Przemysł naftowy. Zarys stanu przedwojennego i wnioski stąd na przyszłość. 
AuthorKowalewski, Konrad; Biuro Prac Ekonomicznych 
Topic przemysł naftowy 
Abstract Załączniki: 1. Protokół w języku francuskim z posiedzenia w sprawie organizacji finansów i rachunkowości przedsiębiorstw naftowych, odbytego w dniu 18-go listopada 1939 roku we Lwowie w biurze koncernu "Małopolska". 2. Konrad Kowalewski: "Rosyjski problem naftowy", artykuł zamieszczony w "Correio da Manha" z dnia 30-go października 1941 roku. 
Places Lwów; Warszawa;  
Dates 1939-07-31; 1939-11-18; 1941-10-30 
Languages pl 

Scans of documents

223
224
225
226
227
228
229

Click to enlarge