Back

Folder: 701/9/20

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 230 to 243

Item description

Title Aide-Memoire w sprawie odbudowy Warszawy. 
Topic odbudowa Warszawy 
Type Memorandum 
Abstract Memorandum w sprawie odbudowy Warszawy, w którym autor przekonuje o potrzebie utworzenia Komitetu Odbudowy Warszawy przedstawiając propozycję składu jego biura oraz o konieczności przeprowadzenia akcji propagandowej, a także potrzebie szczegółowego opracowania planu akcji finansowej na rzecz odbudowy Warszawy. Przedstawia także preliminarz budżetowy na okres jednego miesiąca. 
Persons Mikołajczyk, Stanisław;  
Places Warszawa;  
Languages pl 

Scans of documents

230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

Click to enlarge