Back

Folder: 701/9/20

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 250 to 255

Item description

Title Wielmożny Pan Dr. Adam Pragier, Minister Informacji Rządu R.P. w Londynie. 
AuthorOstrowski, Stanisław K.; Pankiewicz, Michał; Tymczasowy Komitet Światowej Odbudowy Miasta Warszawy 
Topic odbudowa Warszawy 
Type List 
Abstract Autorzy listu przekonują ministra Pragiera o konieczności podjęcia szybkich działań w kierunku odbudowy Warszawy oraz przedstawiają propozycje pozyskania środków z Ameryki. 
Persons Pragier, Adam;  
Places Nowy Jork;  
Dates 1944-12-14 
Languages pl 
Date of the item 1944-12-14 

Scans of documents

250
251
252
253
254
255

Click to enlarge