Back

Folder: 701/1/72

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
FolderZarzuty do Biura Historycznego wskazówki dla prac Komisji do zbadania aktów operacyjnych z 1920 r., protokoły Komisji dla badania aktów Biura Historycznego w sprawie zarzutów Marszałka Piłsudskiego, protokoły posiedzeń Komisji Rzeczoznawców
Folder description 1925 1925 ; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 1 to 82

Item description

Title Komisja Rzeczoznawców do zbadania stanu aktów operacyjnych z 1920 r. 
AuthorMinister Spraw Wojskowych 
Type Inne 
Abstract Dokumetacja prac "Komisji Rzeczoznawców do zbadania stanu aktów operacyjnych z 1920 r." powołanej w sprawie zbadania zarzutów Marszałka Józefa Piłsudkiego wobec Biura Historycznego; zawiera wskazówki dla prac komisji, protokoły posiedzeń komisji, oświadczenia uzupełniające. Wśrod akt znajduje się mapa Koncepcji odwrotu 3 Armii z Kijowa (p.66)oraz pieczęć lakowa Ministerstwa Spraw Wojskowych (p. 13) 
Persons Konopczyński, Władysław; Piłsudski, Józef; Skierski, Leonard;  
Places Kijów; Warszawa; Wilno;  
Dates 1920; 1925-09; 1925-10-03 
Languages pl 
Date of the item 1925-09 

Scans of documents

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66-1
66-2
66-3
66-4
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
701-001-072-001.pdf

Click to enlarge