Back

Folder: 701/11/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsPoselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro
FolderKopie Protokołów z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: nry 23-24, 26-29, 31-33, 36-40
Folder descriptionpl
prevoius list of documents next

Item: pages from 198 to 219

Item description

Title Protokół nr 32 z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych MSZ z dnia 20 czerwca 1921 r. 
AuthorMinisterstwo Spraw Zagranicznych; Konferencja Naczelników Wydziałów Politycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Type Inne 
Description maszynopis 
Abstract Konferencja omawiająca bieżące sprawy polityki międzynarodowej 
Persons Beneš, Edvard; Bocian, Josyf; Dzieduszycki, Juliusz; Kętrzyński, Stanisław; Koźmiński, Stanisław; Szczerbiński, Zdzisław; Szeptycki, Andrzej;  
Places Czechosłowacja; Fiume; Francja; Galicja Wschodnia; Górny Śląsk; Jugosławia; Rumunia; Watykan; Wielka Brytania; Włochy;  
Dates 1921-06-20 
Languages pl 
Date of the item 1921-06-20 

Scans of documents

198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
701-011-002-198.pdf

Click to enlarge