Back

Folder: 701/11/9

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsPoselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro
FolderTelegramy P.A.T. (Polskiej Agencji Telegraficznej) do korespondenta Jerzego Kossowskiego w Rio
Folder descriptionpl
prevoius list of documents next

Item: pages from 18 to 21

Item description

Title Wiadomości Polskiej Agencji Telegraficznej wysłane z Polski 31 grudnia 1937 
AuthorPolska Agencja Telegraficzna 
Type Artykuł 
Description maszynopis 
Abstract wiadomości: "Krótki przegląd życia polskiego w r.1937", "Zestawienie wydarzeń z roku 1937 w Rosji Sowieckiej", "Sprawa żydowskiej mniejszości narodowej w Palestynie", "Gdański prowokator i dzielny polski kapelan", "Książę Michał Radziwiłł zamierza dochodzić swych praw", "Bolszewicy wyganiają całe wsie znad granicy polskiej", "Wzrost polskiej produkcji przemysłowej", "Gdańsk nie zmienił swych metod prowokacji Polski", "Polska pielgrzymka u Ojca Świętego", "Odwołanie tradycyjnej uroczystości noworocznej na Zamku", "Tarnopolski proces przeciw komunistom" 
Persons Bucharin, Nikołaj Iwanowicz; Budionny, Siemion; Chamberlain, Neville; Delbos, Yvon; Domaszewicz, Aleksander; Mościcki, Ignacy; Pius XI; Suchestow, Jeanette; Tuchaczewski, Michaił;  
Places Białoruś; Dryssa; Dźwina; Gdańsk; Japonia; Karelia; Kaukaz; Kraków; Londyn; Moskwa; Nicea; Niemcy; Palestyna; Podkarpacie; Porąbka; Rostoka; Rzym; Spała; Starachowice; Szepietówka; Śląsk; Tarnopol; Turcja; Watykan; Westerplatte, Gdańsk, Poland; Wiedeń; Włochy; Zdołbunów;  
Dates 1928; 1936; 1937; 1938-01-11 
Languages pl 

Scans of documents

18
19
20
21
701-011-009-018.pdf

Click to enlarge