Back

Folder: 701/11/9

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsPoselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro
FolderTelegramy P.A.T. (Polskiej Agencji Telegraficznej) do korespondenta Jerzego Kossowskiego w Rio
Folder descriptionpl
prevoius list of documents next

Item: pages from 185 to 189

Item description

Title Serwis lotniczy Polskiej Agencji Telegraficznej- List nr 21 
AuthorPolska Agencja Telegraficzna 
Topic OZN 
Type List; Dokument 
Description maszynopis 
Abstract informacje: -kwestia istnienia lóż masońskich w Polsce; -Oddziały Obrony Narodowej; -konferencja dotycząca demonstracji w Wilnie; -wydarzenia sportowe -działalność OZN; -wrogie działania Litwy; -polowanie Göringa w Białowieży; -nagroda dla Ludomira Rogowskiego 
Persons Beck, Józef; Budziński, Henryk; Göring, Hermann; Hitler, Adolf; Jędrzejowska, Jadwiga; Körner, Hellmut; Kusociński, Janusz; Mościcki, Ignacy; Piłsudski, Józef; Skwarczyński, Stanisław; Sławoj Składkowski, Felicjan; Śmigły-Rydz, Edward; Wenda, Zygmunt;  
Places Berlin; Gdańsk; Jugosławia; Kentucky; Litwa; Niemcy; Pomorze; Poznańskie; Rio de Janeiro; Rzym; Śląsk; Wilno; Zagrzeb;  
Dates 1937-02-21; 1938-02-22; 1938-02-23 
Languages pl 
Date of the item 1938-02-22 

Scans of documents

185
186
187
188
189
701-011-009-185.pdf

Click to enlarge