Back

Folder: 701/11/9

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsPoselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro
FolderTelegramy P.A.T. (Polskiej Agencji Telegraficznej) do korespondenta Jerzego Kossowskiego w Rio
Folder descriptionpl
prevoius list of documents next

Item: pages from 120 to 129

Item description

Title Serwis lotniczy Polskiej Agencji Telegraficznej- fragmenty listu nr 10 
AuthorPolska Agencja Telegraficzna 
Type List; Dokument 
Description maszynopis; dokument znajduje się na ss. 120-123, 125, 124, 129 
Abstract informacje: -o artykule "Stalinowskie drogi komunizmu" w czaspośmie "Polityka Narodów"; -zagadnienia polityki zagranicznej omówione na posiedzeniu sejmowej komisji; -wystąpienie generała Żeligowskiego 
Persons Beck, Józef; Göring, Hermann; Hitler, Adolf; Hutten-Czapski, Bogdan; Lenin, Włodzimierz; Neurath, Konstantin von; Piłsudski, Józef; Stalin, Józef; Trocki, Lew; Żeligowski, Lucjan;  
Places Berlin; Brazylia; Bułgaria; China; Czechosłowacja; Estonia; Francja; Gdańsk; Genewa; Indie; Litwa; Moskwa; Niemcy; Paryż; Polska; Praga; Rosja; Rumunia; Śląsk Zaolzański; Zaolzie;  
Dates 1919-02; 1920-07; 1923; 1924; 1938-01-14 
Languages pl 
Date of the item 1938-01-14 

Scans of documents

120
121
122
123
124
125
126
127
128
701-011-009-120.pdf
701-011-009-126.pdf

Click to enlarge