Back

Folder: 701/126/1/198

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsKartofilia
Folder descriptionpl
prevoius list of documents next

Item: pages from 1 to 2

Item description

Title Marcinkowice 
Alternative title Marcinkowice 
Type postcard 
Description Wydane nakładem Wiedeńskiej Delegacji Naczelnego Komitetu Narodowego i Samarytanina Polskiego na cele humanitarne Legionów i Samarytanina Polskiego; Seria No. I. 
Abstract Grupa legionistów, niektórzy konno, inni pieszo, na pokrytej śniegiem drodze do wsi. 
Places Poland--Marcinkowice (Nowy Sącz);  
Languages pl 
PublisherWiedeńska Delegacja Naczelnego Komitetu Narodowego i Samarytanina Polskiego
SubjectCavalry, World War (1914-1918), Battle of Marcinkowice (Marcinkowice, Nowy Sącz, Poland : 1914), Soldiers
OrganizationPoland. Legiony Polskie, Naczelny Komitet Narodowy (Poland)
Place of issueVienna