Back

Folder: 701/2/100

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
FolderAkta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; fr
prevoius list of documents next

Item: pages from 119 to 140

Item description

Title Druga teczka z francuskimi notami militarnymi z frontu polsko-bolszewickiego w okresie od 20 lipca do 26 sierpnia 1920 roku 
AuthorSpire, Claude;  
Topic Wojna z bolszewikami. 
Type Report 
Description Na stronie 128 jest nota w języku polskim dotycząca łączności między dowództwami a sztabami oddziałów. Na stronie 133 jest instrukcja w języku polskim "o sposobach, które mają być użyte, celem przywrócenia porządku i karności". 
Abstract Noty dotyczące operacji militarmych na froncie polsko-bolszewickim skierowane przez genrała Spiro do generałów Hallera i Szeptyckiego. 
Persons Haller, Józef; Szeptycki, Stanisław;  
Places Białowieża; Białystok; Bielsk; Paryż; Warszawa;  
Dates 1920-07; 1920-08 
Languages fr 
Date of the item 1920-07 

Scans of documents

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
701-002-100-119.pdf

Click to enlarge