Back

Folder: 701/2/102

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
FolderAkta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; fr
prevoius list of documents next

Item: pages from 119 to 120

Item description

Title Opis do szkiców sytuacyjnych z dnia 28.VII.1920 
Topic Wojna polsko-bolszewicka 
Type Dokument 
Description Mapy na stronach 120 i 121 
Dates 1920-07-28 
Languages fr 
Date of the item 1920-07-28 
See also Mapa
Mapa

Scans of documents

119
120

Click to enlarge