Back

Folder: 701/2/90

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
FolderDyslokacja od 17 stycznia 1919 do 1 czerwca 1920
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 40 to 55

Item description

Title Zestawienie sił bolszewickich na froncie polskim z dn. 11.X.20 
AuthorStamirowski; Dowództwo 2 Armii; Oddział II 
Type Report 
Description Wymieniono tylko niektóre osoby i miejsca występujące w dokumencie. 
Persons Rotarski, Stefan;  
Places Archangielsk; Grodno; Kaukaz; Kijów; Miropol; Mołodeczno; Piotrogród; Prypeć; Rochaczew; Turkiestan; Warszawa; Witebsk; Wołkowysk; Żytomierz;  
Dates 1920-10-14 
Languages pl 
Date of the item 1920-10-14 

Scans of documents

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
701-002-090-040.pdf

Click to enlarge