Back

Folder: 701/2/95

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
FolderReferaty informacyjne Oddz. II Sztabu Generalnego od 1 stycznia do 15 grudnia 1920 r. Państwa Bałtyckie
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 111 to 137

Item description

Title Referat informacyjny dotyczący Państw Nadbałtyckich 
AuthorNaczelne Dowództwo W.P.; Sztab Generalny W.P. 
Type Report 
Abstract Sytuacja wojskowa na froncie łotewsko-bolszewickim, polityka zagraniczna Estonii, sytuacja na froncie fińsko-bolszewickim, sytuacja militarna na Litwie, stosunek Polski do Litwy, rokowania litewsko-bolszewickie, polityka wewnętrzna, analiza sytuacji na Białorusi. 
Places Anglia; Białoruś; Estonia; Finlandia; Grodno; Łotwa; Niemcy; Rosja; Szwecja; Warszawa; Wilno;  
Dates 1905; 1917; 1920-07-15; 1920-07-20 
Languages pl 
Date of the item 1920-07-15 

Scans of documents

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
701-002-095-111.pdf

Click to enlarge