Back

Folder: 701/3/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
FolderRaporty Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu; raporty z konferencji w Spa; dokumenty dot. państw bałtyckich, Gdańska, Litwy Środkowej, Ukrainy, Rosji "białej" i Sowieckiej, gen. St. Bułak- Bałachowicza; depesze z rokowań rozejmowych i pokojowych w Rydze
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 13 to 57

Item description

Title Zbiór informacji dotyczących Konferencji w Spa i przebiegu wojny polsko-bolszewiskiej w lipcu 1920 roku 
AuthorRozwadowski, Tadeusz;  
Topic Konferencja w Spa. 
Type Report 
Description Część dokumentów jest w języku francuskim, jeden w anngielskim. Część jest w maszynopisie, część w rękopisach podpisanych przez generała Rozwadowskiego. 
Abstract Sprawozdania z konferencji w Spa, informacje o przebiegu walk z bolszewikami i wiadomości o sprawach polskich widzianych w Paryżu, Londynie i Brukseli. 
Persons Berthelot, Henry Mathias; Foch, Ferdinand; Haller, Józef; Lloyd George, David; Osiecimski, podpułkownik; Patek, Stanisław; Pomiankowski, Józef; Rostworowski, rotmistrz; Rozwadowski, Tadeusz; Wilson, Henry Maitland;  
Places Bruksela; Londyn; Mohylów; Paryż; Równe; Spa;  
Dates 1920-07; 1920-07-07; 1920-07-08; 1920-07-09; 1920-07-10 
Languages pl 
Date of the item 1920-07 
SubjectKonferencja w Spa.

Scans of documents

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
701-003-002-013.pdf

Click to enlarge